Zámecký kulturní rok 2019 - program

Do 05.02.2019 výstava betlémů

02.03.2019 - 24.03.2019 - výstava obrazů Významné osobnosti 1.republiky královéhradeckého kraje

06.04.2019 - 26.05.2019 - výstava obrazů a šperků předního českého šperkaře Jiřího Urbana

19.5.2019 - Koncert rodin ZUŠ - 14.00 hod.

01.06.2019 - 04.08.2019 - výstava obrazů "malířky květin" Heleny Hruškové-Štefkové

09.06.2019 - Zámecká pouť s auto-moto veterány

15.06.2019  - pouťová mše v zámecké kapli - 17.00 hod

27.06.2019 - Slavnostní loučení 9.tříd ZŠ Solnice

29.06.2019 - II.Půtovy zámecké slavnosti - historický šerm, bitva, historické tance a hudba, večer ohňová show

02.07.2019 - letní koncert s Guitar Arte Trio - tři kytary 

10.08.2019 - 22.09.2019 - výstava obrazů výtvarnice Lucie Polčákové 

07.09.2019 - kulturní komise obce Kvasiny pořádají v parku a v Loveckém sále Pohádkový les

14.09.2019 - Dny evropského dědictví ve spolupráci s Novým Městem nad Metují

27.09.2019 - 27.10.2019 - výstava obrazů sdružení náchodských výtvarníků

04.11.2019 - 24.11.2019 - výstava obrazů Outkovky od Josefa Kejvala

19.10.2019 - Mše posvícenská, 17 hod. v zámecké kapli 

07.12.2019 - 02.2.2020 - výstava betlémů 

28.12.2019 – Punčový koncert s Guitar Arte Trio J. Kaulferse 

Změny programu jsou možné!